+373 69129082
+373 69032693
liftmontaj@yahoo.com
 /  Acasă

OTIS

Otiseste una dintre cele mai mari companii de producţie a ascensoarelor, escalatoarelor, travelatoarelor din lume. Pentru arhitecţi, antreprenori, proprietari de imobile – OTIS este lider mondial în parteneriat.

Compania OTIS produce, instalează, modernizează şi deserveşte ascensoare, escalatoare, travelatoare. La baza business-ului companiei OTIS – stă soluţionarea problemelor integrării şi exploatării utilajului pentru transport vertical: de la cel mai performant ascensor pentru zgîrîie-nori, pînă la cel mai simplu - pentru vile. OTIS asigură fiabilitatea şi garanţia serviciilor prestate.

Calitatea produselor OTIS este supusă unei examinări riguroase în centrele experimentale proprii.

Noi utilizăm unul din cele mai înalte turnuri din lume din Sibayama (Japonia), care are înălţimea de 154 m deasupra pămîntului şi 27 m sub pămînt.

Menţinînd tradiţiile calităţii OTIS respectă cu stricteţe Procedura elaborării productului (Product Development Process - PDP). Fiecare produs nou primeşte Paşaport de calitate, care este raportul tuturor celor, care au muncit la crearea acestuia: de la muncitori – la directori. Toate componentele sunt supuse unei testări riguroase, pentru a garanta termenul de 20 de ani pînă la reparaţia capitală.

DOPPLER

Compania DOPPLER a fost înfiinţată în Grecia, în luna februarie 2000, de un grup de ingineri experimentaţi în domeniul construcţiei ascensoarelor.

Din luna noiembrie 2000 compania ocupă propriul sediu de 4500 mp, situat în zona industrială a or. Policastro, la nord de or. Salonic, unde se află oficiile centrale şi atelierele de producţie. În anul 2006 s-a finisat construcţia unui bloc nou de producţie; suprafaţa totală a ocupată de companie fiind de 9000 mp.

Compania este unul din producătorii de frunte a elementelor pentru ascensoare şi este dotată cu utilaj performant pentru producţia utilajului de cea mai înaltă calitate. Îmbinarea activităţii de producţie cu cea comercială permite companiei noastre să reprezinte pe piaţa de desfacere un spectru larg de asortiment pentru diferite tipuri de ascensoare, respectînd politica de calitate şi fiabilitate.

Politica de bază a companiei este prestarea serviciilor competitive către beneficiari. Pentru realizarea acestei politici lucrează întreg colectivul companiei noastre.

MOGHILIOVLIFTMAŞ

Istoria întreprinderii a început în anul 1966, cînd în urma hotărîrii Sovietului de Miniştri al URSS , a fost primită decizia nr 835 din 20 octombrie s-a decis construirea uzinei de ascensoare din Moghiliov.

În luna aprilie 1970 au fost construite primele trei ascensoare, instalate în Casa Sovietelor din oraş.

Pe parcursul anului 1990 au fost construite 14042 ascensoare. În anul 1992 - s-a trecut de la construcţia în serie la construcţia de ascensoare la comandă individuală. În anul 2004 a fost construit al 2000-lea ascensor. La data de 1 ianuarie 2008 au fost construite 221611 ascensoare.

La ora actuală programul de producţie RUP al uzinei “MOGHILIOVLIFTMAŞ” alcătuieşte peste 80 de modele de ascensoare. Se produce un asortiment larg de detalii şi utilaj pentru modernizarea ascensoarelor depăşite şi uzate. Calitatea înaltă a ascensoarelor bielaruse şi capacitatea de concurare pe piaţa de desfacere găsesc confirmare în cererile şi ofertele companiei. În perioada 2002 – 2009 producţia de ascensoare a crescut de 2,7 ori.

Ascensoarele din Moghiliov corespund standardelor directivei Europene nr 95/16 UE. Uzina a primit dreptul să - şi pună marca pe utilajul produs.