+373 69129082
+373 69032693
liftmontaj@yahoo.com
 /  Acasă

Întreţinerea în termen de garanţie a ascensoarelor presupune o serie de măsuri îndreptate spre lichidarea defectelor în funcţionarea sistemului. Cel mai mic defect poate influenţa negativ asupra întregului sistem. De aceea, anume la această etapă, specialiştii înfăptuiesc întreţinerea în termen de garanţie şi în termen post – garanţie.

Se execută următoarele lucrări:

 • analiza funcţionării sistemului;

 • depistarea abaterilor în funcţionarea ascensorului şi a cauzelor apariţiei acestora;

 • lichidarea defectelor;

 • asigurarea funcţionării stabile a sistemului;

 • inserarea tuturor modificărilor în documentaţia aferentă.

Condiţiile necesare pentru efectuarea reparaţiei în termen de garanţie:

 1. prezenţa însemnării în registrul de întreţinere tehnică tehnice;

 2. termenul de garanţie (menţionat în documentaţie); la expirarea acestuia pretenţiile nu se examinează;

 3. reparaţia în termen de garanţie nu se extinde asupra materialelor de construcţie şi a pieselor, supuse uzării;

 4. prezenţa documentaţiei necesare, cum ar fi un contract de întreţinere a ascensoarelor.

Întreţinerea tehnică a ascensoarelor

Întreţinerea tehnică include un set de măsuri îndeptate în mod planificat spre sporirea randamentului construcţiei, păstrarea eficienţei ei şi reducerea probabilităţii apariţiei situaţiilor neprevăzute.

Particularităţile întreţinerii tehnice:

 • se înfăptuieşte de către un personal calificat, iniţiat în princiipiile funcţionării sistemului;

 • completarea obligatorie a registrului de întreţinere tehnică;

 • costul întreţinerii ascensorului se stabileşte din timp şi depinde de preţul materialelor folosite;

 • construcţia ascensorului trebie să asigure acces liber la lucrările de reparare.

Compania noastră oferă o gamă largă de servicii, legate de întreţinerea în termen post-garanţie a ascensoarelor.